Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2019

moglamcizrobicmalinke
nie oczekuje wiele, chciałabym być tylko miłością twojego życia
Reposted fromsoymihlk soymihlk viafreeway freeway
You’ll understand why storms are named after people.
F. Scott Fitzgerald,  The Beautiful and Damned 
(via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina viabigevilgrin00 bigevilgrin00
moglamcizrobicmalinke
4549 48a0 390
Reposted fromble ble viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
0165 ec12 390
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
moglamcizrobicmalinke
4909 65d7 390
Reposted frommerkaba merkaba viasmokingportraits smokingportraits
moglamcizrobicmalinke
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
Niestety. Z osoby która kochała i wierzyła w ludzi można zrobić potwora.
Reposted fromkrn krn viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
Nie była w jego typie, powtarzał to tysiąc razy, nie pomagało. Zaszła mu za skórę, weszła w krew. Utkwiła w nim. Oszołamiała go, a zarazem irytowała  - dziwna niebezpieczna mieszanka
Reposted fromButWhy ButWhy viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
moglamcizrobicmalinke
Broniłam się od samotności, wypełniając ją niewłaściwymi ludźmi.
— "Emocjonalni"
moglamcizrobicmalinke
5246 323d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabigevilgrin00 bigevilgrin00
moglamcizrobicmalinke

July 09 2019

moglamcizrobicmalinke
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
moglamcizrobicmalinke
moglamcizrobicmalinke
1734 c082 390
Reposted fromdojenka dojenka viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl