Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

moglamcizrobicmalinke
moglamcizrobicmalinke
moglamcizrobicmalinke
6664 4a0a 390
Reposted fromyannim yannim viajointskurwysyn jointskurwysyn
moglamcizrobicmalinke

July 06 2017

5047 5c1d 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaanonim anonim
1003 593a 390

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viachudazupa chudazupa
6422 dc5f 390
Reposted fromSoulzTheYoshi SoulzTheYoshi viaanonim anonim
moglamcizrobicmalinke
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn vianiskowo niskowo
moglamcizrobicmalinke
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
moglamcizrobicmalinke
2898 9d53 390
Reposted frombrocat brocat viaanonim anonim
moglamcizrobicmalinke
moglamcizrobicmalinke
1527 b9ea 390
smsowa teoria względności 
Reposted frommissbrodka missbrodka viainto-black into-black
moglamcizrobicmalinke
1537 b20a 390
Reposted fromoutline outline viaanonim anonim
moglamcizrobicmalinke
5829 f9e2 390
Reposted fromteijakool teijakool viawonko wonko
7899 1087 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viacoffeebitch coffeebitch
moglamcizrobicmalinke
8295 4ba6 390
...
moglamcizrobicmalinke
Reposted frommarysia marysia viacoffeebitch coffeebitch
2823 e9fc 390
Reposted fromNanutka Nanutka viatobecontinued tobecontinued
moglamcizrobicmalinke
6670 3bf1 390
moglamcizrobicmalinke
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl