Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2019

moglamcizrobicmalinke
Gubię wątki to niełatwe, szukam masek w tym teatrze
— Kartky
Reposted frommefir mefir
moglamcizrobicmalinke
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
moglamcizrobicmalinke
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
moglamcizrobicmalinke
O nic nie muszę prosić, wymuszać, tłumaczyć, dba i robi wszystko, czuje wolność
— I zapominam
Reposted bySkydelandoope050996pozakontrola

November 05 2018

1890 6d82

-J

Reposted fromamatore amatore viamyszkadlaszpenia myszkadlaszpenia
4997 175a 390
Reposted fromamatore amatore viamyszkadlaszpenia myszkadlaszpenia
1280 8ee1
Reposted fromamatore amatore viamyszkadlaszpenia myszkadlaszpenia
3838 0f89 390

November 04 2018

moglamcizrobicmalinke
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viafullmoon fullmoon
moglamcizrobicmalinke
6337 b9fc 390
Reposted fromyourhabit yourhabit viaepidemic epidemic
moglamcizrobicmalinke
8943 656f 390
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
moglamcizrobicmalinke
Reposted fromoll oll vialaj laj
moglamcizrobicmalinke
Tęsknota to jest słowo na Ż:
żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. Tęsknota to jest słowo na B:
boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca.
Tęsknota to jest słowo na T:
Ty.
— Anna Janko, "Pasja według św. Hanki"
Reposted fromperla perla viawithoutadoubt withoutadoubt
moglamcizrobicmalinke
3979 f32c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
moglamcizrobicmalinke
Nie przyzwyczajaj się do mnie. Nie zapamiętuj mojej twarzy, nie pamiętaj, ile łyżeczek cukru wsypuję do herbaty, zapominaj, jak się ruszam, jak ubieram, jak pachnę. Nie przywiązuj się do mnie - ja mam w zwyczaju uciekać.
— Kathryn Harrison - Exposure
Reposted fromtoobad toobad viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
— Adam
Reposted fromjustjustjust justjustjust viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
4416 5c67 390
moglamcizrobicmalinke
Przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka.
— Witold Gombrowicz
moglamcizrobicmalinke
Niby wszystko jest w porządku, aż tu nagle nie wiadomo dlaczego ni stąd ni zowąd przychodzi taki wieczór jak ten dzisiejszy - pełen za Tobą niezrozumiałej tęsknoty.
— anonim znaleziony na murze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl