Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2019

moglamcizrobicmalinke
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
moglamcizrobicmalinke
moglamcizrobicmalinke
1734 c082 390
Reposted fromdojenka dojenka viabigevilgrin00 bigevilgrin00
moglamcizrobicmalinke
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute viabigevilgrin00 bigevilgrin00
moglamcizrobicmalinke
5351 e768 390
moglamcizrobicmalinke
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabigevilgrin00 bigevilgrin00

June 10 2019

moglamcizrobicmalinke
6472 690c 390
Reposted fromshakeme shakeme viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viamefir mefir
moglamcizrobicmalinke
4622 c661 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viamefir mefir
moglamcizrobicmalinke
2009 c6dd 390
Reposted fromimbryk imbryk viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
0194 3587 390
felt that.
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
9274 6cf7 390
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viafreeway freeway
moglamcizrobicmalinke
2280 3cfb 390
moglamcizrobicmalinke
moglamcizrobicmalinke
0952 abdd 390
Reposted fromhare hare viabigevilgrin00 bigevilgrin00
moglamcizrobicmalinke
5323 af5f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl